Informacja dla rodziców - wejście do szkoły

Na podstawie § 2 pkt. 5 Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa dotyczącej zapobieganiu i przeciwdziałaniu COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców i pracowników w Szkole Podstawowej w Łysomicach, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łysomicach informuje, że rodzice uczniów mogą przebywać w budynku szkoły w wyznaczonym do tego miejscu tj. holu przy głównym wejściu od ul. Warszawskiej.