Pracownicy niepedagogiczni

Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w roku szkolnym 2020/21

Stanowisko Imię i nazwisko pracownika
Główny księgowy Małgorzata Zdrojewska
Sekretarz szkoły Anna Florczyk
Referent księgowy Katarzyna Owczarczyk
Intendent Aleksandra Talarek
Kucharz Dorota Winiarska
Pomoc kuchenna  Krystyna Kozłowska
Monika Szulc
Konserwator Piotr Wójcik
Opiekunka w autobusie Barbara Rogalska
Osoba przeprowadzająca dzieci Piotr Wójcik
Sprzątaczka         
Krystyna Dyrda
Bożena Frelik
Barbara Gertz
Krystyna Kucal
Irena Madeja
Elżbieta Kuban
Anna Wiśniewska
Małgorzta Wiśniewska
Jolanta Mucharska-Thiem
Woźny Janina Wiśniewska
Krystyna Dyrda