,,A to Polska właśnie…”

30.11.2020r. po raz kolejny w Szkole Podstawowej w Łysomicach odbył się Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej, ale w jakże zmienionych warunkach. Uczniowie uczestniczyli z nami w sposób zdalny. Nie przeszkodziło to jednak w osiągnięciu celu konkursu, by wzbudzać wśród uczniów szacunek do naszej ojczyzny, zarówno tej w najszerszym tego słowa znaczeniu, jak również tej małej ojczyzny, w której młodzi ludzie dorastają, gdzie kształtuje się ich osobowość w otoczeniu bliskich osób, gdzie zdobywają wiedzę, uczą się miłości do kraju i drugiego człowieka. Dzięki celebrowaniu przeszłości naszego narodu dzieci będą pamiętać o wartościach, które stanowiły o naszej tożsamości i wielkości, bogactwie kulturalnym i duchowym. Konkurs ma również zainteresować młodych ludzi literaturą patriotyczną opowiadającą o walkach Polaków, którzy ofiarą życia dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości.

Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Łysomice – Piotr Kowal, Przewodnicząca   Komisji Oświaty Rady Gminy Łysomice - Anna Zmarzły, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – Agnieszka Ziemba, którzy wraz z Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Łysomicach Anetą Tadajewską zasiedli w jury. Nad całością czuwał gospodarz naszej placówki – Dyrektor Jan Kalinowski. Po dokonaniu oceny ciekawych występów uczniowskich wyłoniono zwycięzców. Wśród reprezentantów poszczególnych klas swoją wirtuozowską interpretacją wiersza Jonasza Kofty pt. ,,W moim domu” wyróżniła się Wiktoria Izdebska z klasy VI c, II miejsce zdobyła Marta Kalinowska również z kl. VI c za niezwykle interesującą recytację utworu Urszuli Zubek ,,Trzydzieści osiem milionów”, a III miejsce zajęła Izabela Różańska z VI b za deklamację ,,Niepodległość przybyła jesienią” Urszuli Pasławskiej. Wyróżnione zostały: Zofia Pawłowska z kl. V oraz Martyna Stępień z klasy VII a.

       Cieszy niezmiernie, że pomimo trudności uczniowie potrafili się zatrzymać w swojej codzienności, by wspomnieć tych, dzięki którym żyjemy w wolnym kraju i dać wyraz swojej postawie patriotycznej.

Katarzyna Waszak