Dokumenty do pobrania

Zgoda rodziców na samodzielny powrót do domu - uczniowie dojeżdżający
Zgoda rodziców na samodzielny powrót do domu po wcześniej skończonych lekcjach
Oświadczenie rodziców w sprawie przetwarzania danych osobowych
Oświadczenie rodziców w sprawie upubliczniania wizerunku dziecka w mediach
Deklaracja wyboru zajęć wych. fiz. do wyboru przez ucznia szkoły podstawowej
Wniosek rodziców o zwolnienie dziecka z fakultetów w zakresie wych. fiz.
Prośba rodziców o organizację zajęć religii dla dziecka