Nauczanie zdalne

 

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-w-klasach-i-iii-szkoly-podstawowej--poradnik-men

 

 

 

 Wytyczne CKE, MEN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020 r.

 

 

Procedura bezpieczeństwa obowiązująca w trakcie przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w SP w Łysomicach  w dniach 16–18 czerwca 2020r.

 

Organizacja roku szkolnego 2019/2020 do wakacji oraz letni wypoczynek

 https://www.gov.pl/web/edukacja/organizacja-roku-szkolnego-20192020-do-wakacji-oraz-letni-wypoczynek

 

Komunikat w sprawie organizacji zajęć w okresie od 7 do 25 czerwca 2020 roku

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łysomicach informuje, że na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 oraz późniejszych rozporządzeń zmieniających, zajęcia w Szkole Podstawowej w Łysomicach będą odbywały się do 25 czerwca 2020 r. w następującym porządku:

•oddziały „0” – stacjonarne zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy szkolnej prowadzone w godzinach wg dokonanych zgłoszeń przez rodziców oraz zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość prowadzone przez nauczycieli edukacji przedszkolnej.

•klasy I – III – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych prowadzone stacjonarnie przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej wg harmonogramu oraz zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość prowadzone przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,

•kl. IV - VIII - zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość prowadzone przez nauczycieli przedmiotów,

•konsultacje przedmiotowe dla uczniów kl. VIII wg harmonogramu prowadzone stacjonarnie przez nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych.

 

 Harmonogram konsultacji dla uczniów klas IV – VIII SP w Łysomicach

 

 Komunikat w sprawie organizacji zajęć w okresie od 25 maja do 7 czerwca 2020 roku

 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łysomicach informuje, że na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 oraz późniejszych rozporządzeń zmieniających, zajęcia w Szkole Podstawowej w Łysomicach będą odbywały się do 7 czerwca 2020 r. w następującym porządku:

•oddziały „0” – stacjonarne zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy szkolnej prowadzone w godzinach wg dokonanych zgłoszeń przez rodziców oraz zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość prowadzone przez nauczycieli edukacji przedszkolnej.

•klasy I – III – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych prowadzone stacjonarnie przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej wg harmonogramu oraz zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość prowadzone przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,

•kl. IV - VIII - zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość prowadzone przez nauczycieli przedmiotów,

•konsultacje przedmiotowe dla uczniów kl. VIII wg harmonogramu prowadzone stacjonarnie przez nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych.

 

Komunikat w sprawie organizacji zajęć w okresie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 roku

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łysomicach informuje, że na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, zajęcia  w Szkole Podstawowej w Łysomicach będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do 24 maja 2020 roku.

 

Wsparcie rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

Komunikat w sprawie organizacji zajęć w okresie od 25 marca do 26 kwietnia 2020 roku

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łysomicach informuje, że na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, zajęcia  w Szkole Podstawowej w Łysomicach będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do 26 kwietnia 2020 roku.

 

Komunikat w sprawie organizacji zajęć  w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 roku.

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. 

 

Kształcenie na odległość - Poradnik dla szkół

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--poradnik-dla-szkol

 

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna

 

Adresy pocztowe nauczycieli

 

Bezpłatne podręczniki w wersji elektronicznej

https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?page=9473

 

Padlet - Platforma Szkoły Podstawowej w Łysomicach

https://padlet.com/szkolalysomice2020

 
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19